Əlaqə formu

Suallarınızı həkimdən soruşun

Suallarınızı birbaşa aşağıdakı formadan Dos. Dr. Gökhan Boyrazdan soruşa bilərsiniz. Suallarınız ən qısa müddətdə cavablandırılacaqlar.