04.01.2020

GENİTAL SİĞİLLER NEDEN OLUŞUR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Genital siğiller (Kondilom), human papillomavirus (HPV) tip 6-11 enfeksiyonu sonucu oluşan ciltten kabarık, değişik boyutlarda ve yaygınlıkta olabilen lezyonlardır. HPV enfeksiyonu tüm dünyada en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Aşı olmayan bireylerin yaklaşık %10-20’sinde genital HPV enfeksiyonu bulunmaktadır. Genital siğillere en sık neden olan HPV tip 6 ve 11’in kanser yapma potansiyelleri oldukça düşüktür. Bu nedenle HPV tip 6 ve 11 düşük riskli (low risk) grup olarak sınıflandırılır.

 

Genital Siğiller Nasıl Bulaşır?

Genital siğiller genellikle cinsel yol ile bulaşır. Enfekte bir cilt veya mukoza ile direkt temas en sık bulaş yoludur. Temas ile virüs ciltteki çatlaklardan girerek cilt içerisine yerleşir. Bulaş olması için genital bölgede siğil olması gerekmez. Virüsün derideki çatlaklardan içeri girmesi ve yerleşmesi bulaşıcılık için yeterlidir. Ancak genital siğiller çok daha fazla sayıda HPV içerdiği için bulaş riski daha fazladır. HPV virüsü cilt çatlaklarından girip yerleştikten sonra latent olarak kalıp herhangi bir bulguya yol açmadan aylarca bekleyebilir ve kişinin bağışıklık sistemi zayıfladığında genital siğiller ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bulaş sonrası hemen siğiller oluşmayabilir ve bulaştan aylar sonra klinik bulgular ortaya çıkabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve sigara kullanımı uykuda bekleyen bu virüsün aktive olmasını sağlayabilir.

 

Bulaş sonrası klinik bulgular ve süreç nasıl olmaktadır?

Genital siğiller ilk kez ortaya çıktıktan sonra, sayıları ve boyutları artabilir ve bazen de gerileyebilir. Genellikle olguların 1/3’ünde ilk 4 ayda kendiliğinden gerileyebilmektedir. Sigara kullanmak ve bağışıklık sisteminin zayıflaması ise siğillerinin sayısının artmasına ve yayılmasına neden olur.

 

Genital Siğillerin Kanserle İlişkisi Var mıdır?

Genital siğiller çok nadiren kansere dönüşebilirler ve bu durum genellikle immün yetmezliği olan hastalarda görülmektedir.

 

Genital Siğillerin Ne zaman, Kimden Bulaştığını Anlamak Mümkün mü?

Virüs vücuda bulaştıktan sonra siğillerin ortaya çıkması için zaman değişken olduğu için bulaşın kimden, ne zaman olduğunu anlamak tam olarak mümkün değildir.

 

Genital Siğillerden Nasıl Korunabiliriz?

Genital siğillere neden olan virüslerin en sık bulaş yolu cilt temasıdır. Siğiller çok fazla HPV virüsü barındırdığından, bu siğiller ile cilt teması bulaş açısından en önemli risktir. İlişki sırasında kondom kullanımı bulaş riskini azaltmakla birlikte maalesef tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü kondomun örtmediği kasık bölgesi gibi yerlerde yerleşen virüsler de bulaşa neden olabilmektedir. HPV ile ilişkili hastalıklardan korunmanın en önemli yolu ilk cinsel ilişki öncesi HPV aşısı yaptırmaktır. Bu aşılar ile HPV tip 6 ve 11 ile oluşan genital siğiller neredeyse %100’e yakın oranlarda önlenebilmektedir.

 

Genital Siğillerin Tedavisi

Genital siğillerin tedavisinde cerrahi yöntemler ve ilaçla tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir. Tedavi yönteminin seçiminde, siğillerin boyutu, sayısı ve yerleşimi gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Özellikle büyük boyutlara ulaşmış ve genital bölgede çok yaygın siğili olan hastalarda medikal tedavi ile başarı şansı düşük olduğu için cerrahi yöntemler tercih edilmelidir.

 

Medikal Tedavide Kullanılan İlaçlar Nelerdir?

  • Podophyllotoxin , imiquimod, sinecatechins, topical interferon
  • Trichloroacetic acid (TCA), Bichloroacetic acid (BCA)
  • Florourasil

Medikal tedaviye 3 hafta içerisinde yanıt alınamayan hastalarda tedavi değiştirilmelidir ve cerrahi tedavi uygulanabilir.

 

Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

Genital siğillerin tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemleri ablatif ve eksizyonel yöntemler olarak iki gruba ayırabiliriz. Eksizyonel yöntemler siğilin bulunduğu cilt bölgesinin cerrahi olarak çıkarıldığı yöntemlerdir. Ablatif yöntemler ise kriyoterapi, elektrokoter ve lazer olarak sıralanabilir.

 

Lazer ile Siğil Tedavisi Mümkündür !

Lazer yöntemi ile sadece siğil bulunan yüzeyel cilt dokusu yok edilmekte ve derin dokulara hasar oldukça az olmaktadır. Bu sayede yara iyileşmesi diğer yöntemlere göre çok daha hızlı olmakta ve yara izi diğer yöntemlerle kıyaslandığında oldukça az olmaktadır.

 

Genital Siğil Bulunan Kadında Eş için Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

Eğer genital siğil tanısı alan hastanın eşinde de genital bölgede aktif siğil şüphesi varsa gerekli bilgilendirme yapılarak üroloji değerlendirilmesine yönlendirilmelidir. Eş için rutin HPV testinin gösterilmiş bir faydası yoktur. Ancak HPV aşıları hakkında bilgilendirilmelidir.

 

 

 

 

Yazar: Doç. Dr. Gökhan Boyraz