06.03.2022

HPV’de Bitkisel Destek Tedavileri

HPV Tedavisi 

HPV (human papillomavirus) tedavisinde tıbbi olarak uygulanabilecek tedaviler dışında, günümüzde klinik araştırmalarla her geçen gün yeni veriler ile önemini günden güne arttıran farklı bitkisel destek tedavileri de bulunmaktadır.

HPV`nin Bitkisel Tedavisi

Bitkisel tedavilerin bilimsel olarak kanıtlanması önemlidir. HPV`nin tıbbi olarak tedavi sürecinde destek açısından hastaların kullanabileceği bazı bitkisel destek tedavileri bulunmaktadır.

Bunlardan en çok bilineni ve günümüzde en çok bilimsel çalışma yapılanı aktif heksoz ilişkili bileşik (AHCC) olarak bilinen bileşik olmakla birlikte, Vitamin C, Vitamin B12, Folat (Vitamin B9) ve yeşil çay ekstresi üzerine çalışmalar yapılmıştır.

Aktif heksoz ilişkili bileşik (AHCC)

Fermante edilen Shiitake Mantarının ekstrasyonu ile aktif heksoz korele bileşik elde edilir. AHCC olarak kısaltılan bu bileşik bağışıklık güçlendirici olarak Japonya`da uzun yıllardır kullanılmaktadır. Türkiye`de de gerek ithal gerek yerli üretim ürünler bulunmaktadır.

AHCC`nin bağışıklık sistemi destekleme özelliklerinden yola çıkarak HPV`de de kullanılabileceği düşünülmüş ve klinik araştırmalar yapılmıştır.

ABD`de 2014 yılında yapılan ilk pilot çalışmada, AHCC özünün HPV’yi vücuttan temizleme üzerindeki etkilerini araştırılmıştır (1). Araştırma sonuçları umut verici olduğu için çalışma genişletilmiştir. Genişletilmiş Faz II çalışmada AHCC 500 mg kapsüllerden günde 6 adet olmak üzere toplamda 3 gram kullanımı ile plasebo yani etkisiz madde karşılaştırması yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı tedavisiz bırakılan HPV hastaları ile AHCC kullanan HPV hastaları arasında HPV’nin vücuttan temizlenmesinin değerlendirilmesidir. Plasebo yani etkisiz madde alan hastalarda HPV temizlenmesi %11.8 olarak rapor edilmişken, AHCC kullanan hastalarda 6 ay günde 3 gr kullananlarda %60, 12 ay kullananlarda %66.7 oranında HPV temizlenmesi gözlenmiştir (2,3).

AHCC`nin HPV`de kullanımı üzerine  ileri çalışmalar devam etmektedir.

Folat (B9 vitamini) ve B12 Vitamini

Folat ve B12 vitamini hücrelerimizin içinde yer alan ve genetik bilgimizi içeren DNA’nın yapılmasına ve onarılmasına ve kırmızı kan hücrelerinin (RBC’ler) üretilmesine yardımcı olur.

2021 araştırmasına göre, folat ve B12 vitamininin, HPV suşu (HPV 16) ve ilişkili rahim ağzı pre-kanser formu olan ve CIN olarak da bilinen servikal intraepitelyal neoplazinin ilerlemesine ve bulaşma riskini azaltmada kritik bir rol oynayabileceği rapor edilmiştir (4).

C vitamini

C vitamininin vücutta birçok önemli görevi vardır, ancak muhtemelen en çok bağışıklık sistemine yardımcı olduğu bilinmektedir. Herhangi bir vitaminin HPV ve ilişkili rahim ağzı kanseri riskini etkili bir şekilde azaltıp azaltamayacağını bulmayı amaçlayan 2020 tarihli derleme çalışmasında, C vitamininin mevcut bir HPV enfeksiyonunu azaltabileceği yorumu yapılmıştır. Ayrıca CIN ve rahim ağzı kanseri gelişimini de engelleyebileceği rapor edilmiştir (5).

Yeşil Çay

Yeşil çayın sağlığa faydalarının çoğu, bitki yapraklarında bulunan ve çoğunluğu kateşin olan polifenollere veya flavonoidlere atfedilebilir. Bununla birlikte, birden fazla kateşin birlikte hareket ettiğinde kanıtların pozitif bir sinerjik etki gösterdiği bilinmektedir (6).

Insan papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu dış genital siğillerin tedavisi için yeşil çay özlerinin kullanımı diğer bir çok bitkisel tedavi gibi araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda günde 200 mg yeşil çay ekstresi ve %10 yeşil çay esktresi içeren krem kullanımı ile HPV temizlenmesine fayda sağlanabileceği rapor edilmiştir (7, 8).

1-https://cdn.shopify.com/s/files/1/0120/6098/3354/files/132_H_2014_-_Evaluation_of_AHCC_for_the_Eradication_of_HPV_Infections_in_Women_with_HPV_Positive_Pap_Smears_1.pdf?628756756896114760

2-https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02405533

3-Judith A. Smith et al. From Bench to Bedside: Evaluation of AHCC Supplementation to Modulate the Host Immunity to Clear High-Risk Human Papillomavirus Infections, Front Oncol. 2019; 9: 173. Published online 2019 Mar 20. doi: 10.3389/fonc.2019.00173

4-Chandrika J Piyathilake et al., Folate and vitamin B12 may play a critical role in lowering the HPV 16 methylation associated risk of developing higher grades of CIN, Cancer Prev Res (Phila). 2014 Nov; 7(11): 1128–1137. Published online 2014 Aug 21. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-14-0143

5-Ayumi Ono, The Preventive Effect of Dietary Antioxidants on Cervical Cancer Development, Medicina (Kaunas). 2020 Nov; 56(11): 604. Published online 2020 Nov 10. doi: 10.3390/medicina56110604

6-Rosen T. et al. Green tea catechins: Biologic properties, proposed mechanisms of action, and clinical implications. J Drugs Dermatol. 2012;11(11)e55-e60.

7- W-S Ahn, Protective effects of green tea extracts (polyphenon E and EGCG) on human cervical lesions Eur J Cancer Prev . 2003 Oct;12(5):383-90.

8- Noriyuki Miyoshi et al. Applications of a Standardized Green Tea Catechin Preparation for Viral Warts and Human Papilloma Virus-Related and Unrelated Cancers, Molecules. 2020 Jun; 25(11): 2588.

Yazar: Doç. Dr. Gökhan Boyraz