12.02.2021

RAHİM ALINMADAN 4 KİLO MİYOM ÇIKARTILDI

Hastamız henüz bekar ve 30’lu yaşlarındaydı. Karında giderek artan şişlik ve sertlik şikayeti ile doktora gittiğinde rahminden köken alan dev miyomları olduğunu öğrendi. Kendisine rahminin alınması gerekebileceği söylendiği için ameliyat olmaktan korkan hastamızın miyomları gün geçtikçe büyüyordu. Henüz çocuğu olmayan bir kadın için rahminin alınması demek anne olma hayallerinin bitmesi demekti. Bu korku ile ameliyatını sürekli erteleyen hastamızın karnı da gün geçtikçe büyüyordu. Artık nefes almasını bile zorlaştıran kitleleri nedeniyle araştırmalar yaptığını söyleyen hastamız  şöyle özetledi hikayesini; ‘bir akşam internette sizin sitenizi gördüm ve sitedeki yazılarınızı okumaya başladım. İzmir’den gelen ve 5kg miyomu olan hastanızda rahimi koruduğunuzu gördüğümde, kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. İşte dedim, aradığım doktoru buldum. Benim de rahimimi koruyarak miyomlarımı çıkartacak doktoru buldum dedim. Hemen ertesi gün İstanbul’a geldim ve sizi ziyaret ettim.. ‘

Muayene sonrası gerçekten çok zor bir vaka ile karşı karşıya olduğumuzu anladım. Hastam çok genç ve çocuğu yoktu. Böyle bir durumda rahimin alınma ihtimalinin hastam için ne demek olduğunu çok iyi biliyordum. Çünkü hemen her gün benzer hastalarla karşılaşıyordum. Rahmin korunması gereken hastalarımda MR görüntüleme yaparak miyomların yerleşimini, sayısını, büyük damarlar ile ilişkisini belirlemem gerektiğini hastama anlattım ve bir MR randevusu oluşturduk. MR sonucunda neredeyse karaciğerine kadar uzanan dev miyomlar ile karşılaştık. Hastamıza hemen ameliyat olması gerektiğini ve rahat olmasını, rahmini koruyacağıma söz verdiğimi söyledim. Ve ameliyat hazırlıklarımıza derhal başladık.

Ameliyatta çok titiz ve dikkatli olmamız gerektiğini biliyordum. Çünkü, başlıyacak ani bir kanama hastanın hayatını riske atabilir ve rahmin alınmasını gerektirebilirdi. Miyom ameliyatlarında rahimin korunmasında en önemli unsur kanamanın kontrolüdür. Bu hastamızda da uygulamış olduğumuz kanamayı azaltıcı özel yöntemi uygulamaya karar verdim. Bu yöntemde,  Bulldog vasküler klamp denilen özel aletler ile rahime giden kanı geçici olarak azaltıp, rahimden miyomlar çıkarken kanama olmasını önlemekteyiz. Bu hastamızda da bu yöntemimizi başarı ile uyguladık ve kanama olmadan 4 kilo 150 gr ağırlığında miyomları başarı ile çıkarttık. Rahim dokusunu gelecekteki gebeliklere hazır hale gelecek şekilde onardık.

Resim: Çıkan 4 kilo 150 gr ağırlığında kitleler.

 

Resim: Tüm kitleler çıkartıldıktan sonra rahimin son hali. Gebeliğe hazır.

 

Miyomlar, rahimi oluşturan düz kas hücrelerinden köken alan, iyi huylu (benign) tümörlerdir. Kadınlarda pelvis bölgesinde en sık görülen tümörlerdir. 40 yaş üzerindeki yaklaşık 3 kadından birinde miyom saptanmaktadır. Genellikle menapoz sonrası hormonal çekilmeye bağlı olarak miyom boyutları küçülmekte ve miyoma bağlı şikayetler azalmaktadır. MİYOM AMELİYATI İSTANBUL, miyom ameliyatı fiyatları

Miyomlar hangi şikayetlere neden olmaktadır?

 • Anormal vajinal kanama (sık ve düzensiz adet görme)
 • Adet miktarının çok artması ve adetin normalden uzun sürmesi
 • Kasık ağrısı
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı
 • Gebelik ile ilişkili sıkıntılar ve düşük
 • İdrar torbasına basıya bağlı sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma, idrar kaçırma
 • Kalın barsağa basıya bağlı kabızlık ve dışkılamada güçlük

Hangi durumlarda tedavi gerekmektedir?

 • Hastada yukarıda belirtilen şikayetlere neden olan miyomlar,
 • Takipte hızlı boyut artışı olan miyomlar,
 • Menopoz sonrası boyut artışı olan miyomlar tedavi gerektirmektedir.

Rahim Koruyucu Miyom Ameliyatı Nedir?

Günümüzde, oldukça genç ve gelecekte çocuk istemi olan kadınlarda, çok büyük boyutlarda miyom görülmektedir. Bu hastaların en büyük korkusu rahimlerine oluşabilecek zarardır. Miyom çıkartılması sırasında rahimde oluşabilecek bir zarar veya rahimin tamamen alınması genç hastaların gelecekte anne olma hayallerini de yok etmektedir. Ancak, miyom boyutu ne olursa olsun, sadece miyomun çıkartılması mümkündür. Miyom tedavisi için rahimin alınması gerekli DEĞİLDİR. (Rahim Koruyucu Miyom Ameliyat) Rahim alınmadan miyom ameliyatı Miyomun çıkartıldığı rahim dokusu çok katlı olarak dikilir. Rahime zarar vermeden yapılan bir miyom cerrahisi sonrası gebe kalmada hiçbir sıkıntı olmamaktadır. Bu nedenle miyom ameliyatlarında cerrahi tecrübe çok önemlidir. Miyom ameliyatını yapan cerrahın deneyimi daha az kanama ve rahimin korunması için büyük önem taşır.

Miyom ameliyatında miyom sayısı ve yerleşiminin önemi var mıdır?

 Rahim dokusunda, çok değişik sayıda miyom, rahimin farklı bölgelerine yerleşebilirler. Miyom ameliyatlarında miyom sayısı kadar miyomların rahim duvarında yerleştikleri bölgede önemlidir.

Miyom ameliyatlarında rahim dokusunu riske atan faktörler nelerdir?

 • Miyom sayısı
 • Miyom boyutları
 • Miyomun rahim duvarında yerleştiği bölge
 • Cerrahın miyom ameliyatı konusunda deneyimi

Tüm bu faktörler birlikte değerlendirilerek ameliyat planlanmalıdır. Miyom cerrahisinde rahimin korunması için cerrahi tecrübe çok önemlidir. Ameliyat öncesi muayene ile miyomun boyutları, sayısı ve yerleşimi belirlenir ve ameliyat buna göre planlanır.

Miyom ameliyatı fiyatları istanbul

 

Doç. Dr. Gökhan Boyraz

Kadın Hastalıkları & Doğum ve

Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı

 

Yazar: Doç. Dr. Gökhan Boyraz