02.03.2021

RAHİM ALINMADAN MİYOM AMELİYATI İSTANBUL

Bir haftada 6 rahim koruyucu miyom ameliyatı !!

Bir hafta içerisinde Türkiye’nin değişik illerinden gelen çok genç, gelecekte çocuk istemi olan, rahmini korumak isteyen 6 hastamıza rahim koruyucu (rahim alınmadan miyom ameliyatı istanbul) miyom ameliyatı yaptık. Tüm hastalarımızın ortak özelliliği kesinlikle rahimlerini korumak istemleriydi.  Çünkü ameliyat sırasında rahimlerine gelebilecek bir zarar gelecekte çocuk sahibi olma hayallerini yok edebilirdi. Miyom ameliyatlarında rahimin korunmasında cerrahi tecrübe çok önemlidir. Hastalarımız bu bilinçle, pandemi veya uzaklık dinlemeden Türkiye’nin çeşitli illerinden ameliyat için bize geldi. 6 hastamızda da rahim başarılı bir şekilde korunarak tüm miyomlar temizlendi.

 

Miyomlar, rahimi oluşturan düz kas hücrelerinden köken alan, iyi huylu (benign) tümörlerdir. Kadınlarda pelvis bölgesinde en sık görülen tümörlerdir. 40 yaş üzerindeki yaklaşık 3 kadından birinde miyom saptanmaktadır. Genellikle menapoz sonrası hormonal çekilmeye bağlı olarak miyom boyutları küçülmekte ve miyoma bağlı şikayetler azalmaktadır. MİYOM AMELİYATI İSTANBUL

Miyomlar hangi şikayetlere neden olmaktadır?

 • Anormal vajinal kanama (sık ve düzensiz adet görme)
 • Adet miktarının çok artması ve adetin normalden uzun sürmesi
 • Kasık ağrısı
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı
 • Gebelik ile ilişkili sıkıntılar ve düşük
 • İdrar torbasına basıya bağlı sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma, idrar kaçırma
 • Kalın barsağa basıya bağlı kabızlık ve dışkılamada güçlük

 Hangi durumlarda tedavi gerekmektedir?

 • Hastada yukarıda belirtilen şikayetlere neden olan miyomlar,
 • Takipte hızlı boyut artışı olan miyomlar,
 • Menopoz sonrası boyut artışı olan miyomlar tedavi gerektirmektedir.

Tedavi nasıl olmalıdır?

Miyomların ilaçla etkin tedavisi yoktur. En sık uygulanan yöntem miyomektomi; miyomun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Uygun olan durumlarda laparoskopik cerrahi (kapalı yöntem) ile miyomektomi ilk seçenek olmalıdır. Laparoskopik miyomektomi cerrahisi ile karın içerisinde yapışıklıklar daha az olmakta, ameliyat sonrası ağrı daha az olmakta, iyileşme daha hızlı olmakta ve karında büyük yara izi olmamaktadır. KAPALI MİYOM AMELİYATI İSTANBUL

Rahim Koruyucu Miyom Ameliyatı Nedir?

Günümüzde, oldukça genç ve gelecekte çocuk istemi olan kadınlarda, çok büyük boyutlarda miyom görülmektedir. Bu hastaların en büyük korkusu rahimlerine oluşabilecek zarardır. Miyom çıkartılması sırasında rahimde oluşabilecek bir zarar veya rahimin tamamen alınması genç hastaların gelecekte anne olma hayallerini de yok etmektedir. Ancak, miyom boyutu ne olursa olsun, sadece miyomun çıkartılması mümkündür. Miyom tedavisi için rahimin alınması gerekli DEĞİLDİR. (Rahim Koruyucu Miyom Ameliyat). Miyomun çıkartıldığı rahim dokusu çok katlı olarak dikilir. Rahime zarar vermeden yapılan bir miyom cerrahisi sonrası gebe kalmada hiçbir sıkıntı olmamaktadır. Bu nedenle miyom ameliyatlarında cerrahi tecrübe çok önemlidir. Miyom ameliyatını yapan cerrahın deneyimi daha az kanama ve rahimin korunması için büyük önem taşır.

 

Miyom ameliyatında miyom sayısı ve yerleşiminin önemi var mıdır?

 

Rahim dokusunda, çok değişik sayıda miyom, rahimin farklı bölgelerine yerleşebilirler. Miyom ameliyatlarında miyom sayısı kadar miyomların rahim duvarında yerleştikleri bölgede önemlidir.

Miyom ameliyatlarında rahim dokusunu riske atan faktörler nelerdir?

 • Miyom sayısı
 • Miyom boyutları
 • Miyomun rahim duvarında yerleştiği bölge

 

Tüm bu faktörler birlikte değerlendirilerek ameliyat planlanmalıdır. Miyom cerrahisinde rahimin korunması için cerrahi tecrübe çok önemlidir. Ameliyat öncesi muayene ile miyomun boyutları, sayısı ve yerleşimi belirlenir ve ameliyat buna göre planlanır.

 

Doç.Dr.Gökhan Boyraz

Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı

Laparoskopik Cerrahi Uzmanı

Yazar: Doç. Dr. Gökhan Boyraz