20.11.2020

YUMURTALIK KANSERİ TEDAVİSİNDE SICAK KEMOTERAPİ (HİPEC)

Yumurtalık kanseri (over kanseri), en sık ölüme yol açan jinekolojik kanserdir. En sık 55-65 yaşları arasında görülür. Erken bulgu vermediği ve rutin tarama yöntemi geliştirilemediği için, maalesef hastaların büyük kısmı ileri evrede tanı almaktadır.

yumurtalık kanseri istanbul,

 Yumurtalık Kanseri Risk Faktörleri

 Yaşam boyu yumurtalık kanseri görülme riski yaklaşık %1.3’dür. Ancak ailede yumurtalık kanseri veya erken yaşta meme kanseri öyküsü olması riski artırmaktadır. Bu nedenle ailesel meme-yumurtalık kanseri riski için BRCA gen mutasyonu bakılmalıdır. Meme kanseri tanısı alan hastalar yumurtalık kanseri gelişimi açısından da risk altında olduklarından bir jinekolojik onkoloji uzmanı tarafından yakın takip gerekmetedir. Doğum yapmamış olmak, erken yaşta adet görmeye başlamak, geç yaşta menopoza girmek, obezite ise diğer risk faktörleridir. yumurtalık kanseri tedavisi istanbul

Yumurtalık Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 Yumurtalık kanseri geç bulgu veren ve bu nedenle ‘sessiz katil (The Silent Killer)’ olarak bilinen hastalıktır. Bununla birlikte hastaların çoğunda hastalık aslında erken aşamada bazı uyarılar vermektedir. Bunlar;

 • Karında şişkinlik
 • Hazımsızlık, gaz, bulantı-kusma
 • İştahsızlık ve erken doyma hissi
 • Kasık ağrısı ve karın ağırısı
 • İdrar yapmada değişiklik (sık idrara gitme, tam rahatlayamama)
 • Bağırsak davranışlarında değişiklik (kabızlık, tam rahatlayamama)
 • Vajinal kanama, makat bölgesinden kanama
 • Vajinal sulu yoğun akıntı

Menapoz sonrası karın şişliği olan, yumurtalığında kitle olan ve CA-125 değeri yüksek olan hastalarda tanı, aksi ispat edilene kadar yumurtalık kanseri olarak kabul edilmelidir. Bu hastalar zaman kaybetmeden cerrahi değerlendirme için jinekolojik onkoloji uzmanına başvurmalıdırlar. Özellikle menopoz sonrası yukarda sayılan şikayetleri olan kadınların mutlaka ayrıntılı bir jinekolojik muayeneden geçmeleri gerekmektedir. Buna ilaveten yumurtalık kanseri erken tanısı için düzenli yıllık jinekolojik kontroller çok önemlidir.

Yumurtalık Kanserinde Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Yumurtalık kanseri tedavisinde en önemli faktör yapılan ilk ameliyatın kapsam ve kalitesidir. Yapılan tüm bilimsel çalışmalarda, ilk ameliyatta geride gözle görülür tümör bırakılmayan (maksimal sitoredüksiyon-debulking cerrahisi) hastalarda tedavi başarısı en yüksek bulunmuştur. Bu nedenle yumurtalık kanseri şüphesi olan hastalar detaylı bir değerlendirmeden (klinik ve radyolojik olarak) geçmeli ve geride tümör bırakılmayacak bir cerrahiye uygun ise mutlaka cerrahi uygulanmalıdır. Primer debulking cerrahisi denilen bu cerrahi işlemde, tüm tümörlü dokuların çıkartılması ve geride gözle görülür tümör bırakılmaması amaçlanmaktadır.

Ameliyat sonrası ise hastalarımızı 6 kür sürecek bir kemoterapi süreci beklemektedir. Tüm bu çabalara rağmen yumurtalık kanseri kadınlarda en sık ölüme yol açan jinekolojik kanser olmayı sürdürmektedir. Tedavi bitiminden sonraki özellikle ilk iki yıl hastalığın tekrar etmesi açısınan büyük risk taşımaktadır. Yumurtalık kanseri tedavisinde, hastalığın tekrarlama riskini azaltmak ve sağ kalımı uzatmak için yoğun bir şekilde bilimsel çalışmalar devam etmekte yeni tedavi modaliteleri üzerinde çalışılmaktadır.

Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni bilimsel tedavi modalitelerinden birisi de HIPEC (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy- Sıcak Kemoterapi)’dir. HIPEC (sıcak kemoterapi) yöntemi, belirlenen kemoterapi ilaçlarının karın içerisine belirli bir ısıda ve sürede uygulandığı işlemdir. İlk olarak barsak ve mide kanserlerinde kullanılmaya başlanan bu prosedür, günümüzde yumurtalık kanseri tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Son çıkan bilimsel yayınlar incelendiğinde, özellikle neoadjuvant kemoterapi uygulanan hastalarda HİPEC uygulamasının sağ kalımı anlamlı şekilde uzattığı gösterilmiştir.

Yumurtalık Kanseri Tedavisinde NEOADJUVAN KEMOTERAPİ nedir?

Yumurtalık kanseri tanısı konulan bazı iyi seçilmiş hastalarda, ilk cerrahi yapılmadan, 3 kür kemoterapi verilmekte ve sonrasında cerrahi evreleme yapılmakta, ardından tekrar 3 kür kemoterapi verilmektedir. Bu tedavi yaklaşımına neoadjuvan kemoterapi denilmektedir. Elimizdeki bilimsel verilere dayanarak neoadjuvant kemoterapi sonrası ameliyat planlanan hastalara mutlaka ameliyat sırasında sıcak kemoterapi tedavisi hakkında detaylı bilgi verilmeli ve hastaya bu tedavi seçeneği sunulmalıdır. Çünkü, yapılan bilimsel çalışmalarda, neodjuvan kemoterapi sonrası, ameliyat sırasında sıcak kemoterapi uygulalan hastalarda tedavi başarısı şansı anlamlı ölçüde artmaktedır.

Yumurtalık Kanseri Tedavisinde HİPEC (Sıcak Kemoterapi)’nin Avantajı Nedir?

Yumurtalıklar karın içerisinde bulunan organlardır. Bu nedenle yumurtalıklardan gelişen kanserlerde, kanser hücreleri yumurtalık yüzeyinden karın içerisine dökülmekte ve karın içerisindeki sıvı ile tüm karına yayılabilmektedir, ve genellikle karın içerisinde sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmalarda, karın içerisine yani direkt tümörün bulunduğu bölgeye kemoterapi uygulamalarının (intraperitoneal kemoterapi), daha uzun sağ kalım ile ilgili olduğu gösterilmiştir. hipec istanbul

HİPEC işlemi nedir?

Yumurtalık kanseri tedavisinde en önemli unsur cerrahi ile geride gözle görülür tümör bırakmamaktır. HİPEC işlemi yapılan ameliyata yardımcı bir tedavidir, ameliyatın yerini alacak bir tedavi değildir. sıcak kemoterapi istanbul

HİPEC işlemi sırası ile şu basamakları içermektedir;

 • Sitoredüktif cerrahi (debulking cerrahisi)
 • Ameliyat bitiminde, hasta anestezi almaya devam ederken karın içerisine 4 adet HİPEC katateri yerleştirilir. Bu dört kataterin uçları karın içerisinde belirli bölgelere yönlendirilir.
 • Bu dört kataterden ikisi kullanacağımız ilaçların karın içerisine verilmesini sağlarken, diğer ikisi ise ilaçların tekrar HİPEC cihazına dönmesini sağlar.
 • Daha önce hazırlamış olduğumuz kemoterapi ilaçları, bazı özel solusyonlar içerisinde HİPEC cihazına yüklenir. Ardından HİPEC cihazı bu kemoterapi ilaçlarını 41-43 derece sıcaklığa kadar ısıtır ve ardından karın içerisine uygulama başlar.
 • 90 dakika boyunca 41-43 derecede kemoterapi ilaçları karın içerisine uygulanır.
 • İşlem bitiminde hastanın kilosuna göre belirli bir miktar ilaç karın içerisinde bırakılabilir.

Neden Sıcak Kemoterapi?

 • Sıcak, kemoterapi ilacının dokulara penetrasyonunu (etki derinliğini) artırır. Böylece ilacın etkinliği artar.
 • Sıcak, bazı kemoterapi ilaçlarının sitotoksik etkisini (kanser hücrelerini öldürme gücünü) artırır.
 • Sıcağın kendi başına anti-tümör etkisi vardır.
 • Direkt karın içerisine uygulandığı için ve kan dolaşımına daha az oranda geçtiği için, kemoterapi ilaçları daha yüksek dozlarda uygulanabilmekte ve yan etki (böbrek ve karaciğer yan etkileri gibi) de daha az olmaktadır.

Yumurtalık kanserinin yayılım paterni dikkate alındığında, yapılan çok iyi bir cerrahi bitiminde, tümör yükünün en az olduğu anda, yüksek dozda ve daha az yan etki ile, geride kalmış olabililen gözle görülmeyen, mikroskopik tümör hücreleri üzerine uygulanan bu tedavinin sonuçları iyileştirdiğini ve başarı şansımızı artırdığı görülmektedir. HİPEC işlemini en fazla uygulayan cerrahlardan biri olan dünyaca ünlü Prof.Dr. PAUL H. SUGARBAKER ile bizzat bu tekniği birlikte uygulama fırsatı buldum. Tüm bu birikimlerimizi siz hastalarımıza aktarmak için sizlerleyiz…

Doç.Dr.Gökhan BOYRAZ

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı

 

 

 

 

Yazar: Doç. Dr. Gökhan Boyraz