24.10.2019

YUMURTALIK (OVER) KANSERİ, EN SİNSİ JİNEKOLOJİK KANSERDİR!!

Yumurtalık kanseri, kadınlarda en sık ölüme neden olan jinekolojik kanserdir. En sık 50 yaş sonrası görülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilir. Ne yazık ki, hastaların çok büyük bir kısmı ileri evrede tanı almaktadır ve bu nedenle tedavi süreci de gecikmektedir. Tüm diğer kanser türlerinde olduğu gibi yumurtalık kanserinde de erken tanı çok önemlidir.

Yumurtalık Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Yumurtalık kanseri geç bulgu veren ve bu nedenle ‘sessiz katil (The Silent Killer)’ olarak bilinen hastalıktır. Bununla birlikte hastaların çoğunda hastalık aslında erken aşamada bazı uyarılar vermektedir. Bunlar;

  • Karında şişkinlik
  • Hazımsızlık, gaz, bulantı-kusma
  • İştahsızlık ve erken doyma hissi
  • Kasık ağrısı ve karın ağırısı
  • İdrar yapmada değişiklik (sık idrara gitme, tam rahatlayamama)
  • Bağırsak davranışlarında değişiklik (kabızlık, tam rahatlayamama)
  • Vajinal kanama, makat bölgesinden kanama
  • Vajinal sulu yoğun akıntı

Özellikle menopoz sonrası yukarda sayılan şikayetleri olan kadınların mutlaka ayrıntılı bir jinekolojik muayeneden geçmeleri gerekmektedir. Buna ilaveten yumurtalık kanseri erken tanısı için düzenli yıllık jinekolojik kontroller çok önemlidir.

Yumurtalık Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Ayrıntılı bir jinekolojik muayene ve ultrasonografi ile tanısal değerlendirme başlar. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda yumurtalık bölgesinde komplike kitle olması ve karında sıvı birikmesi durumunda yumurtalık kanseri şüphesi oldukça kuvvetlenmektedir. Bu bulgulara ilaveten kanser hücrelerinden salınan ve kanda saptanan tümör belirteci (Ca-125) düzeyinin yüksek olması da tanıyı destekler. Kesin tanı ise ameliyat ile konulur.

Yumurtalık Kanseri Tedavisi Nedir?

Yumurtalık kanseri tedavisinde en önemli faktör yapılan ilk ameliyatın kapsam ve kalitesidir. Yumurtalık kanseri cerrahisinde amaç geride gözle görülür tümör bırakmamak olmalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar geride gözle görülür tümör bırakılmayan hastalarda başarının en yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle cerrahi sırasında sadece rahim ve yumurtalıklar değil, tümörün yayıldığı tüm dokular çıkartılır. Cerrahi tedavi ardından hastalığın evresine göre kemoterapi kararı verilir.

Yumurtalık Kanseri Tedavisinde Sıcak Kemoterapi (HİPEC) Etkili midir?

Sıcak kemoterapi (HİPEC), ameliyat sırasında kullanılan bir tedavi şeklidir. Cerrahinin son aşamasında, geride kalabilecek, gözle görülmeyen mikroskobik tümör hücrelerinin öldürülmesi amacıyla, karın boşluğuna 41-43 C derece ısıda 90 dakika süren bir kemoterapi uygulanır. Hastalık yükünün en az olduğu bu aşamada, direkt tümör hücreleri üzerine verilen bu tedavi yumurtalık kanseri tedavisinde oldukça etkili ve umut verici bir yöntemdir.

Yumurtalık Kanseri Tanısı Alan Bir Kadın Anne Olabilir mi?

Yumurtalık Kanserinde Fertilite Korunabilir mi?

Yumurtalık kanseri maalesef henüz doğurganlığını tamamlamamış genç hastalarda da görülebilmektedir. Bu tanıyı alan genç hastalarımızın ilk sorusu, ‘rahim ve  diğer yumurtalığımı koruyabilir miyim, anne olabilir miyim?’ olmaktadır. Diğer yandan, yumurtalık kanseri bilimsel verilere uygun tedavi edilmediğinde oldukça ölümcül olan tehlikeli bir hastalıktır. Bu nedenle bu hastalarda en önemli öncelik hastanın hayatı olmaktadır. Ancak özellikle genç hastalarda görülen bazı yumurtalık kanseri türlerinde (germ hücreli tümörler gibi) ve iyi seçilmiş erken evre hastalarda rahim ve diğer yumurtalık korunarak gebelik mümkündür. Bu hastalarda çok yakın onkolojik takip gerekmektedir.

 

 

 

Yazar: Doç. Dr. Gökhan Boyraz