17.02.2020

CİN 1, CİN 2, CİN 3 NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

CİN (servikal intraepitelyal neoplazi), kanser öncüsü olan, ancak KANSER olmayan squamoz epitel lezyonlarını tanımlar. Rahim ağzını örten epitel içerisinde gelişen hücresel değişikliklerdir.

Lezyonların şiddeti bazal membran üzerindeki etkilenen epitelin oranına göre derecelendirilir. En hafif lezyon CİN 1 olarak tanımlanırken, en şiddetli lezyon ise CİN 3’tür.

CİN I: Rahim ağzını örten epitelin 1/3 alt kısmında hücresel anormallikler olmasıdır (hafif displazi).

CİN II: Rahim ağzını örten epitelin 2/3 kısmında hücresel anormallikler olmasıdır (orta derecede displazi).

CİN III: Rahim ağzını örten epitelin tamamında hücresel anormallikler olmasıdır (şiddetli displazi).

CİN lezyonlarının NEDENİ NEDİR?

Tıpkı rahim ağzı kanserinde olduğu gibi öncü lezyonlarda da etken HPV (human papilloma virus)’tür.

 • HPV 16 rahim ağzı kanseri ve CİN olgularında en sık rastlanan HPV tipidir.
 • Ayrıca normal sitolojik bulgular gösteren olgularda da en sık izole edilen tip HPV 16’dır.
 • HPV 16’dan sonra en sık izole edilen serotip HPV 18’dir.

‘Smear sonucum ve/veya HPV testim anormal geldi. Kolposkopi işlemi yapıldı, sonucum CİN geldi. Bu ne anlama geliyor, kanser miyim?‘

Hastalarımızdan bu konu ile ilgili en sık gelen soru bu olmaktadır. CİN tanısı almak kesinlikle rahim ağzı kanseri olduğunuz anlamına GELMEZ. CİN, rahim ağzı kanseri öncüsü olabilen daha basit lezyonları tanımlamaktadır. Aslında erken tanı anlamına gelmektedir.

CİN lezyonlarının doğal seyri nedir?

CİN lezyonlarinin az kısmının rahim ağzı kanserine donüşme potansiyeli vardir. Oranlar yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir.

 • CIN 1 in kansere dönüşüm riski %1
 • CIN 2 nin %5
 • CIN 3 un ise yaklaşık %12’dir.

CİN Tanısı Konulduğunda Tedavi Nasıl Olmalıdır?

CİN I’de Yönetim:

 • Tedavisiz takip edilebilir. 2 yil persiste ederse tedavi edilir.
 • Ablatif yöntemler (rahim ağzını donduran) uygulanabilir (Lazer veya kriyoterapi gibi).

CIN II ve CIN III’de Yönetim:

 • CIN2-3 mutlaka tedavi edilmelidir!!
 • Tüm tedavilerin amacı anormal hücreleri içeren rahim ağzındaki riksli bölgeyi (Transformasyon zonu) cerrahi olarak çıkartmaktır.
 • Konizasyon veya LEEP adı verilen cerrahi işlemler ile rahim ağzındaki riskli bölge çıkartılır.
 • Bunun için iki cerrahi yoldan biri, hastanın yaşı, klinik muayene bulguları, gelecekte çocuk istemi gibi faktörler dikkate alınarak verilmelidir.
 • Amaç negatif cerrahi sınır sağlayacak şekilde rahim ağzında HPV virüsünün yerleştiği transformasyon zonunun (riskli bölge) çıkartılmasıdır.

Takip Nasıl Olmalıdır?

 • CİN açısından negatif sınırlara sahip hastalar rutin taramaya dönmeden önce
 • 2 negatif test elde edilene kadar 6 aylık aralar ile servikal sitoloji ve/veya kolposkopi ile izlenmelidirler.
 • Alternatif yaklaşım ise tedavi sonrası HPV dna testidir. Persistan HPV pozitifliği varsa kolposkopi yapılır. Hastalığın devamı açısından en duyarlı belirteç devam eden HPV pozitifliğidir.
 • Eksizyon sınırları pozitif ise re-eksizyon önerilir.

 

UNUTMAYIN!!

Erken tanı hayat kurtarır…

Doç.Dr.Gökhan BOYRAZ

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı

 

 

 

 

Yazar: Doç. Dr. Gökhan Boyraz