22.10.2019

ÜLKEMİZDE RAHİM AĞZI KANSERİ TARAMASI

Erken Tanı ile Kesin Tedavi Mümkün! Geç Kalmayın !!

 • Rahim ağzı kanseri, Türkiye’de 3.sıklıkta görülen jinekolojik kanserdir.
 • Yılda yaklaşık olarak 1500 yeni vaka görülür, maalesef bunların yarıdan fazlası ileri evrede tanı alan tümörlerdir.
 • Rahim ağzı kanserinde prognozun temel belirteci hastalığın klinik evresidir.
 • Erken tanı ile tamamen hastalıktan kurtulmak mümkündür.

Ülkemizde Rahim Ağzı Kanseri Taraması

 • Rahim ağzı kanseri olan hastaların %99.9’un da HPV DNA varlığı gösterilmiştir.
 • HPV testinin negatif olması durumunda; takip eden beş yıl içerisinde rahim ağzı kanseri olma ihtimali çok düşüktür.
 • Bu nedenle ülkemizde kadınlarda 30 yaşında başlayan ve 65 yaşında biten toplum tabanlı HPV bazlı tarama uygulanmaktadır (30 ve 65 yaşlar dahil edilecektir).
 • HPV ve Pap-smear testi her beş yılda bir tekrarlanır. Son iki HPV ve Pap-smear testi negatif olan 65 yaşındaki kadınlarda tarama kesilir.

Tarama Sonucu

 • HPV 16-18 POZİTİF ise rahim ağzı kamera ile (kolposkopi işlemi) incelenmeli ve gerekirse küçük biyopsiler alınmalıdır.
 • HPV 16-18 dışında diğer yüksek riskli HPV tipleri pozitif ise bu durumda smear test sonucuna bakılmalıdır. 
 • Smear testi normal ise 1 yıl sonra HPV ve smear testi (co-test) tekrarlanmalıdır.
 • Smear testi anormal ise kolposkopi yapılmalıdır.
Yazar: Doç. Dr. Gökhan Boyraz